Over Ons

Over Saint Clairmont

Al voor een tijd vroeg ik mezelf af of ik mijzelf hier zo moest neerzetten. Omdat het omschrijven van wie ik ben en waar ik voor sta, nog steeds iets is waar ik zoekende naar ben. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, je groeit naarmate je verder gaat in je levensweg. Mijn levens veranderende gebeurtenis, was wanneer ik van reizen en in het buitenland wonen, fulltime moeder werd. Persoonlijk veranderde mijn hele beeld. Ik heb zoveel respect voor vrouwen, meer dan ik al had. Wij zijn zo sterk!

En de wereld waar we nu in leven is gehaast, je moet hard zijn en het leven overleven. En ik ben geen feminist, maar vrouwen zijn vrouwen en we zijn echt de sterkste wezens op aarde.

Ik had sterk het gevoel dat ik iets met mijn creativiteit wilde doen. Een doel waar ik in wilde slagen, maar ook een doel om andere vrouwen blij te maken. En die kleine vonk aan de dag bij te dragen, die het allemaal iets mooier maakt.

Sieraden

Sieraden zijn een verhalen verteller, het soort sieraden wat iemand draagt, verteld veel over karakter. Het dragen van oorbellen, een ketting, een ring, of allemaal, geeft je een ander gevoel. Voor mij is het hetzelfde als makeup dragen. Ik voel me zelfverzekerder en mooier. En sieraden geven herinneringen. Ik weet altijd wanneer ik welk sieraad droeg. En het zien ervan laat me die momenten herbeleven. 

Verfijning

Ik houd van verfijning. Klassiek zijn, charmant, vrouwelijk en lief. Anders dan de grote menigte. Een sterke vrouw met een goed hart en een goede wil. Niet met anderen in competitie, maar in totale tevredenheid met haarzelf en anderen. 

Ik ontwerp voor de vrouwen die modieus zijn en onafhankelijk denken. Ik hou van iets dat een meer klassieke uitstraling heeft en een eigen stem heeft. Hoe mijn sieraden er uitzien, is hoe ik naar vrouwen kijk, goudkleurig, zachte kleuren en glinsterend. Een mooie aanvulling op een outfit.

Ik houd ervan andere mensen blij te zien en ik hoop dat mijn sieraden je een lach op je gezicht geven, dat je onthoudt om trots op jezelf te zijn en niet vergeet om te stralen.

Omdat onze sieraden handgemaakt zijn, is elk sieraad unique

Een unique sieraad voor een unique persoon

Love,

Anouk

About Saint Clairmont

For a while I was wondering if I should put myself out here like this, because writing down about who I am and where I stand for is something I’m still in search off. But that counts for everyone, you grow as you go along in this life journey. My life changing happening was when I changed from traveling and living abroad, to being a fulltime mom. As a person it changed my whole vision. I have so much respect for women, even more then I already had. We are so powerful!
The world we live in right now is all about rushing, being tough and surviving life. And I’m not a feminist, but women are women and we really are the strongest creatures on this planet. 
I felt this need to get my creativity going. A goal that I wanted to succeed in, but also a goal to make other women happy and add that little spark that can make someone’s day a little brighter. 

Jewellery

Jewellery is a story teller, the kind of jewellery a person is wearing is saying a lot about character. Wearing earrings, a necklace, a ring, or all of them, it makes you feel different. To me it’s the same as wearing makeup. It makes me feel more confident and beautiful. And jewellery makes memories. I remember when I wore which piece of jewellery and seeing that piece makes me remember those moments. 

Sophistication

I like sophistication. Being classy, charming, womenish and sweet. Standing out of the crowd, looking sophisticated and interesting. Different than the big and average crowd. A strong women with a good heart and a good will. Not being in competition, but in total satisfaction with herself and others. 

I design for the women who are fashion forward and independent thinking. I like something that has more classic appeal and has a voice of its own. The look I’m going for with my jewellery is how I look at women, golden, soft colors and sparkly. A nice touch that completes an outfit. 

I love to see other people happy and I hope my jewellery will let you smile and remembers you to be proud of yourself and you should not forget to shine. 

Because our jewellery is handmade, every piece is unique

A unique piece for a unique person

Love,

Anouk

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart