Privacy Policy

Privacybeleid

Dank u voor het bezoeken van SAINT CLAIRMONT. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. De onderstaande informatie is bedoeld om u te informeren van welke informatie wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we het gebruiken. We zullen alleen uw persoonlijke informatie delen met derden alleen op de manieren die hieronder zijn beschreven en zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verzendt, geeft u ons uw toestemming tot het verzamelen, gebruik en bekendmaking van uw informatie zoals weergegeven in dit privacybeleid. Wij zijn beschikbaar voor het bespreken van uw vragen of opmerkingen over dit beleid en ons privacybeleid.
We raden u aan het controleren van de datum van onze Privacy Policy elke keer dat u de website bezoekt, omdat wij ook de Privacy Policy moeten veranderen zodra de regels hiervoor veranderen.

Pixel

Op onze website is een Facebook Pixel geïnstalleerd. De doelgroepen kunnen hierdoor gemeten, geoptimaliseerd en ontwikkeld worden.

Surfen Op Onze Website

 In het algemeen, kunt u door onze website bladeren zonder ons te vertellen wie u bent of zonder persoonlijke informatie over uzelf te delen. Echter, voor sommige items moeten u een account hebben bij SAINT CLAIRMONT, bijvoorbeeld om orders te bekijken. In alle gevallen, het plaatsen van een bestelling moet u uw persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maken, zodat we de bestelling goed kunnen verwerken en verzenden.

Persoonlijk Identificeerbare Informatie

Persoonlijk identificeerbare informatie omvat: uw naam, verzending en facturatie adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcard en/of bankgegevens. Deze informatie wordt gebruikt voor het verwerken van uw bestelling en uw bestelling. SAINT CLAIRMONT deelt deze gegevens niet met derden tenzij dit nodig is voor het verwerken van uw bestelling, of zoals vereist door regeringsregelgeving. Deze informatie wordt nooit verkocht aan derden.

Gebruik van Cookies

We gebruiken sessie ID cookies en persistent cookies. Een sessie ID cookie maakt het winkelen mogelijk en vervalt wanneer u uw browser sluit. Een permanente cookie op uw harde schijf blijft voor een langere periode van tijd of kan door uzelf worden verwijderd.

U bent vrij om het gebruik van cookies te weigeren, echter kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle functies op de website.

Uitschrijven

U kunt uzelf uitschrijven voor het  ontvangen van marketingmateriaal van SAINT CLAIRMONT. U kunt zich uitschrijven via de link voorwaarde in elke e-mail die u ontvangt van SAINT CLAIRMONT of door contact met ons op te nemen via contact@saintclairmont.com en vraag een medewerker om u te verwijderen uit onze mailing lijsten. Uitschrijven uit de mailing lijst zal geen invloed hebben op onze communicatie met betrekking tot uw bestellingen bij ons en ook heeft het geen invloed op ons gebruik van uw niet-persoonlijk identificeerbare informatie.

Gegevensbeveiliging

SAINT CLAIRMONT heeft fysieke en elektronische procedures, om alle informatie die verzameld is op de website veilig en betrouwbaar te houden.

Wettelijke Vereisten

SAINT CLAIRMONT zal uw persoonlijke informatie alleen wanneer dit nodig is of daartoe volgens de wet verplicht vermelden.

Privacy Policy

Thank you for visiting SAINT CLAIRMONT. Your privacy is very important to us. The information below is designed to inform you of what information we collect, why we collect that information and how we use it. We will only share your personal information with third parties only in the ways that are described below and will never sell your personal information.

When you submit your personal information to us, you are giving us your consent to the collection, use and disclosure of your information as set forth in this Privacy Policy. We are available to discuss your questions or concerns regarding this Policy and our privacy practices.

We encourage you to check the date of our Privacy Policy each time you visit the website as we sometimes need to change the Privacy Policy to stay in compliance with the various regulations that govern privacy practices.

Pixel

On our website is a Facebook Pixel installed. This Pixel measures, optimizes and develops our target group.

Browsing our Website

In general, you can browse our Website without telling us who you are or revealing any personal information about yourself. However, some items require you to have an account with SAINT CLAIRMONT order to view pricing. In all cases, placing an order requires you to disclose personally identifiable information so that we may properly process and ship your order.

Personally Identifiable Information

Personally identifiable information includes: your name, shipping and billing addresses, telephone number, email address, and credit card and/or banking information.  This information is used to process your order and ship your order. SAINT CLAIRMONT does not share this information with third-parties unless it is required to process your order, or as required by governmental regulation. This information is never sold to third-parties. 

Use of Cookies

We use session ID cookies and persistent cookies. A session ID cookie enables the shopping cart experience and expires when you close your browser. A persistent cookie remains on your hard drive for an extended period of time or is deleted by you.

You are free to decline the use of cookies, however, by declining the use of cookies, you may not be able to use certain features on the Website.

Opting-Out

You may opt-out from receiving marketing material from SAINT CLAIRMONT. To do so, you may un-subscribe via the link provided in any email you receive from SAINT CLAIRMONT or by contacting us at contact@saintclairmont.com and asking an agent to remove you from our mailing lists. Opting out of receiving marketing materials will not affect our communications with you regarding your orders with us and also does not affect our use of your non-personally identifiable information.

Data Security

SAINT CLAIRMONT has physical and electronic procedures in place to keep all information collected on our website safe and secure.

Legal Requirements

SAINT CLAIRMONT will disclose your personal information only when required or compelled to do so in accordance with the law.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart