Retour en Omruilen

Retour en Omruilen

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent met uw aankoop. Als er toch een reden is waarom je niet blij bent met je aankoop, heb je vanaf de dag dat de bestelling geleverd is, twee weken de tijd om het te retourneren. 

SAINT CLAIRMONT laat u weten waar het pakketje geen gestuurd mag worden, wanneer u de retour heeft aangegeven. 

De kosten en de verantwoordelijkheid voor het terugsturen zijn voor u.

Als producten gebruikt zijn, gedragen zijn, kapot of niet compleet, hebben wij het recht om de retour af te wijzen.

Het terug storten van het aankoopbedrag zal na inspectie en akkoord, binnen 14 dagen zijn.

SAINT CLAIRMONT kan alleen terug betaling doen op de bank account waar de aankoop mee is gedaan.

Garantie

Na de 14 dagen goedkeuring, geeft SAINT CLAIRMONT een garantie af voor 2 maanden. Als de kwaliteit niet naar jouw tevredenheid is, please zend een email naar contact@sainclairmont.com. In dit geval zenden wij u een retour label.

SAINT CLAIRMONT zal met een passende oplossing komen, het is aan SAINT CLAIRMONT welke oplossing wij zullen gebruiken.

  • Als het mogelijk is om het product te repareren, zullen wij het repareren,
  • Als het niet mogelijk is het product te reageren, zullen wij u een nieuw product versturen,
  • Als het niet mogelijk is om het te repareren en het product is niet meer in voorraad, zullen wij u een terugbetaling aanbieden.

Als het om een terugbetaling gaat, zullen wij u het bedrag (inclusief eventuele verzendkosten) na inspectie, binnen 14 werkdagen terugstorten op uw rekening. 

Als wij het product repareren of vervangen, kan dit tot 14 werkdagen duren.

De garantie is nietig, als het product een defect heeft dat veroorzaakt is door onjuist gebruik, als door u of anderen is geprobeerd het product aan te passen, of als het gebruikt is op een manier zoals het niet bedoeld is. 

Returns and Exchanges

We of course hope you will be satisfied with your purchase. If for some reason you are not, you have fourteen days from the date you received your order to return the product.

SAINT CLAIRMONT will let you know where the package can be send to when the return has been notified.

The costs and responsibility of the return shipment are for your account.

If goods are used, worn, damaged or incomplete we have the right to refuse returned items.

The refund will take place after receipt and inspection within 14 working days.

SAINT CLAIRMONT can only transfer the refund to the account where the original payment came from.

Warranty

After the fourteen-day approval period, SAINT CLAIRMONT gives a warranty of two months on the quality of the product. If the quality of the product is not to your satisfaction, please send an e-mail to contact@saintclairmont.com. In this case, we will provide you with a return label.

SAINT CLAIRMONT will provide you with a suitable solution, however it is up to SAINT CLAIRMONT to decide which of the following options will be used.

  • If it is possible to repair the product we will repair it
  • If it is not possible to repair the product, we will provide you with a new item
  • If it is not possible to repair the product and we do not have it in stock any more, we will offer you a refund.

In case of a refund, the refund (including any shipping costs) will take place after receipt and inspection within 14 working days.

If we repair or replace the item, this can take up to 14 working days.

The warranty is void if the product shows a defect which is caused by improper use, if you or others have made or attempted to make changes to the product or used it in a way for which the article is not intended.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart