Wear & Care

A common misconception that jewelry owners have about their pieces is that they think they’re indestructible. After all, some jewelry is made out of metal and precious stones- what could possibly cause harm? A lot of things can, actually.

Cooking

If there’s one room in your home where jewelry doesn’t belong, it’s in the kitchen. Cooking while wearing jewelry can cause long-lasting damage. Cooking oils and fats can stain your metals and soap can stain your stones and metals as well.  

Swimming

People like to look their best at the beach, so it’s natural to want to wear jewelry when you hit the sand and surf. But you should think twice before wearing your priceless pieces to the beach. If you’re going to go swimming, take them off beforehand. 

It is not just the ocean you should worry about: You shouldn’t wear your jewelry in a swimming pool, either. Chlorine can cloud up and tarnish your jewellery over time.   

Gym

Sweating and for example lifting waits can also harm your precious jewellery.

Makeup

When getting ready to go out, save your jewelry for last. DON’T put on makeup or any beauty products while wearing your jewelry. That goes for makeup as well as hair care products and lotion. These products can create buildup on your jewellery that can tarnish your stones. Some hair care products have chemicals in them that can eat away at precious metals. A good rule:  apply your makeup and perfume a good 15 minutes before putting your jewellery on.  This gives time for your skin to absorb anything that can be damaging.

Sleeping

Take off your pieces before going to bed. 

A few things to keep in mind:

• All pieces have a surface treatment. These surface treatments will fade over time because of contact with clothes, hard surfaces, sweat, perfume, hairspray, air pollution and others.

• The Gold plating, Silver Plating and Rose Gold plating is 2-3 layers of gold that gradually wears off, giving the appearance that it has faded. Everyday or very frequent wear, may speed up this process, especially on items like rings and bracelets, which have more frequent contact with surface.

Care Instructions

• Store the necklaces and bracelets flat so they don’t get tangled.

• Avoid direct contact with water and chemical products e.g. soap, perfume, abrasive products.

• Do not wear jewellery when in the swimming pool, Jacuzzi, sauna/steam room or while bathing or showering.

• Remove jewellery when doing household tasks. Chlorine, detergents, oils & perfumes can all cause tarnishing and damage. Avoid impact with hard surfaces as much as possible.

• Make-up, perfume & hairspray all contain chemicals, which may dull the finish of your jewelry.

• Gently wipe jewelry clean with a soft cloth after each wear to remove make up and oils (from skin). 

Clasp

Most necklace and bracelet clasps are very small, so make sure while putting on your jewellery, that the clasp is closed. It would be such a shame to lose your jewellery because of this! 

Dragen & Verzorgen

Een veelvoorkomende misvatting is dat sieraden eigenaren hebben over hun sieraden, is dat ze denken dat ze onverwoestbaar zijn. Sommige sieraden zijn gemaakt van metaal en kostbare stenen, wat in hemelsnaam zou dit kwaad kunnen doen? Veel dingen eigenlijk.

Koken

Als er een kamer in je huis is waar de sieraden niet thuishoren, is het in de keuken. Koken met sieraden kan langdurige schade aanrichten. Bak oliën en vetten kunnen de metalen laten vlekken en zeep doet hetzelfde met stenen en metalen.

Zwemmen

Mensen willen er graag op hun best uit zien als ze naar het strand gaan. Maar je kunt beter twee keer nadenken voordat je je waardevolle sieraden naar het strand draagt. Doe je sieraden voor het zwemmen sowieso af. 

En het is niet alleen de zee waar je je druk om moet maken, je kunt je sieraden ook niet in het zwembad dragen. Chloor vertroebelt en vervaagt je sieraden.

Sportschool

Zweten en bijvoorbeeld gewichtheffen kunnen je sieraden ook kwaad doen.

Makeup

Wanneer je je klaar maakt voor een avond uit, bewaar je sieraden om doen voor het laatst. Doe GEEN makeup op of elk ander product terwijl je je sieraden draagt. Dat geld voor makeup, maar ook voor haar producten en lotions. Deze producten gaan op je sieraad zitten waardoor het verkleurd. Sommige haarproducten hebben chemicaliën in zich dat elk waardevol metaal op kan eten. Een goede regel: Doe je makeup en parfum op zo’n 15 minuten voordat je je sieraden om doet. Dit geeft je huid de tijd om alles op te nemen wat je sieraad kapot kan maken.

Slapen

Neem je sieraden af voordat je gaat slapen.

Een paar dingen die je moet onthouden: 

• Alle sieraden hebben een oppervlakte behandeling. Deze oppervlakte behandelingen zullen op gegeven moment vervagen, door contact met kleding, harde oppervlakken, zweet, parfum, haarspray, luchtvervuiling etc. 

• De goud plating, zilver plating en rose goud plating is een 2-3 laag goud dat langzaam er af gaat, waardoor het lijkt alsof het vervaagd is. Elke dag of frequent dragen versnelt dit proces, vooral aan ringen, en armbanden, omdat die vaker in contact zijn met de huid.  

Zorg instructies

• Berg de kettingen en armbanden liggend op, zodat ze niet verstrikt raken.

• Vermijd direct contact met water en chemical producten, bijvoorbeeld zeep, parfum, schurende producten.

• Draag de sieraden niet in het zwembad, jacuzzi, sauna/stoombad of in bad of de douch.

• Verwijder je sieraden als je aan het schoonmaken bent. Chloor, schuurmiddelen, olie en parfums  veroorzaken allemaal verkleuringen en schade. Vermijd zoveel mogelijk contact met harde oppervlaktes. 

• Makeup, parfum & haarspray bevatten allemaal chemicaliën die de oppervlakte van je sieraad dof zullen maken.

• Veeg je sieraden zachtjes schoon met een zacht doekje, na elke keer dat je het gedragen hebt, om de makeup en oliën te verwijderen (van je huid).

Sluiting

De meeste sluitingen van de kettingen en armbanden zijn erg klein. Let er op dat wanneer je de ketting of armband sluit, dat het slotje goed gesloten is. Het zou zonde zijn als je op deze manier je sieraad verliest!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart